Podaci o trgovcu


Poslovno ime: ALEKSANDAR ĐORDAN PR TRGOVINA NA MALO POSREDSTVOM INTERNETA AKCIJSKA ROBA SUBOTICA
Skraćeno poslovno ime: Akcijska roba
Adresa: Fočanska 24
Delatnost i šifra delatnosti: 4791 - Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
Matični broj: 64056263
PIB: 109269222
Broj telefon: 062/965-82-05
E-mail adresa: kontakt@akcijskaroba.rs