Uslovi korišćenja


Kada koristite naš internet sajt nije dozvoljeno da:

  • Ometate ili onemogućavate bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja
  • Objavljujete ili prenosite na internet sajt materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Takođe materijal kojim možete inicirati rasnu mržnju, uzrokujete uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima
  • Dajete netačne informacije koje se tiču ličnih podataka u vašem profilu
  • Koristite tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljate da istupate u ime trećeg lica, firme ili organizacije
  • Bavite se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem
  • Modifikujete, ometate, presrećete ili hakujete internet sajt u cilju njihovog onesposobljavanja
  • Koristite specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta

Ako prekršite bilo koji od ovih Uslova mi Vas možemo sprečiti da koristite ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou. Mi možemo preduzeti i druge mere, uključujući ali ne ograničavajući se na to da Vas prijavimo nadležnim državnim organima, pošaljemo upozorenje ili podnesemo tužbu.


Uslovi kupovine


Ovde navedeni uslovi definišu proces plaćanja, naručivanja, isporuke putem kurirske službe, reklamacije i povrata.

1.) Sve cene na sajtu su izražene sa PDV-om i sa DOSTAVOM.
U cilju da kupcima olakšamo kupovinu, Akcijska Roba nudi besplatnu poštarinu na svaku narudžbu bez obzira na obim i cenu.

2.) Proizvodi se naručuju putem korpe ili telefonskim putem. Ukoliko prodavac nema navedeni artikal na lageru, kupac će dobiti obaveštenje putem email-a ili putem telefonskog poziva.

3.) Prodavac zadržava pravo na izmenu cene i nakon što je kupac izvršio kupovinu putem korpe ili telefona. U tom slučaju kupac će biti obavešten o grešci koja je nastala i zadržava pravo da odustane od kupovine.

4.) Akcijska Roba ne odgovara za moguću nastalu štetu u transportu.  

5.) Akcijska Roba drži lager određenih proizvoda kao što su montažne police, aluminijumske merdevine, i još nekih proizvoda koji su sezonski kao što su bazeni, suncobrani, tende i slično.
Ostali artikli se naručuju za poznatog kupca.

6.) Akcijska Roba se trudi da sve informacije o proizvodima budu tačne, kao i slike, ali ne može da garantuje za njihovu ispravnost.
Ne odgovaramo za moguće nastale greške u tekstualnom opisu, dok su slike ilustrativne prirode.

7.) Kupac ima pravo da u roku od četrnaest dana izvrši reklamaciju ukoliko je artikal koji mu je isporučen neispravan ili smatra da artikal ne odgovara opisu. U tom slučaju prodavac ima obavezu da izvrši zamenu proizvoda ili vrati kupcu pun iznos koji je plaćen.

8.) Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. na osnovu zakona o zaštiti potrošača. (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.

Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača (u daljem tekstu: Ministar).

9.) Akcijska Roba može da odobri rabat i popust za narudžbe čiji je iznos 150.000,00 dinara ili više.

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju na email akcijskaroba@gmail.com ili na telefon 062/965-82-05

Zaštita privatnosti korisnika

U ime Akcijske Robe obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih
naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i
podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim
običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući
mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške
kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima
kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Akcijske Robe (i poslovni
partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne
mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno
najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad
Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog
trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za
informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.
Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti
kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u
trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost
neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Reklamacije i odustajanje

Poštovani potrošači, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Akcijska Roba odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše kupovine.

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka lično u bilo kom od naših maloprodajnih objekata, putem telefonskog broja 062/965-82-05 ili mejla akcijskaroba@gmail.com.

Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun.

Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis.

Potrebne dokumente za štampu možete preuzeti sa stranice Reklamacije.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava
kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na
razlog vraćanja, Akcijska Roba je u obavezi da povraćaj vrši isključivo
preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev
prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice